Pat Coffey

Pat Coffey

View My Profile on Linkedin

The website www.isfeidirleat.ie is an educational site for both the teaching and learning of the Irish language. It is envisaged that the site will be a useful resource for both teachers and learners of Irish. The site is concentrating primarily on Irish at Leaving Cert level, with particular emphasis on Oral Irish, the Picture Sequences and on essay work. However, the site will also be of benefit to Third Level Students studying Irish, to Junior Cert students studying Irish and in some cases, to senior Primary School classes as well as to beginners learning the language.robot

Is suíomh oideachasúil é www.isfeidirleat.ie d’ fhoghlaim agus do mhúineadh na Gaeilge. Beidh sé ina acmhainn thairbheach do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge araon. Beidh ábhar an tsuímh ag díriú isteach ar an nGaeilge ag leibhéal na hArdteistiméireachta. Beidh béim faoi leith ar an nGaeilge labhartha, ar an tSraith Pictiúr, agus ar an gCeapadóireacht. Ach ina theannta sin, beidh an suíomh áisiúil do dhaltaí tríú leibhéal a bhfuil an Ghaeilge á staidéar acu, do dhaltaí an Teastais Shóisearaigh agus i gcásanna áirithe, do ranganna sinsearacha sa bhunscoil chomh maith le tosaitheoirí ag foghlaim na Gaeilge.